Om Arkmedic

 

Administrationen:

Mai Bjerregaard Andersen
31 24 50 20
mba@arkmedic.dk

 

Mai er uddannet finansøkomon og har taget speciale i ejendomsadministration. Mai er videreuddannet ved Ejendoms Foreningen Danmark som Ejendomsadministrator, EA. Mai varetager den daglige administration, herunder lejerhenvendelse, opkrævninger, juridiske spørgsmål mv.

Regnskab:

Simon Østergaard
53 70 60 11
soe@arkmedic.dk

 

Simon er uddannet finansøkonom og har specialiseret sig indenfor revision, som kontoruddannet. Simon varetager virksomhedens interne økonomi, herunder bogføring, regnskab mm

Yderligere beskrivelse:

Erik Wihlborg har siden 1997 deltaget i investeringer på ejendomsmarkedet i Aarhus, København og Hamburg. I første omgang som en udvidelse af forretningsområdet for Arkitekt- & Byggefirma Wihlborg & Frischknecht, hvor Erik er partner. Sidenhen med fokus rettet mod ejendoms-investeringer, hvor investorkredsen er blevet udvidet, først med tætte forretningsforbindelser, siden med eksterne investorer.
Med sin baggrund som arkitekt og entreprenør har Erik Wihlborg stor erfaring i at forudse udviklingspotentialet i de enkelte boligejendomme samt forestå vedligeholdelse, forbedringer og administration af disse. Dette, kombineret med Eriks evne til også at forudse de store linjer i udviklingen: hvornår skal der købes og sælges, hvor er de gode investeringsområder i dag, men især i morgen – er årsagen til, at Erik Wihlborg har formidlet ejendomsinvesteringer for 500 mio. kroner.

Morten Bondo Christensen har gennem mange år interesseret sig for ejendomsinvestering. I de sidste 15 år har Morten Bondo været medinvestor i ejendomsprojekter i København og i Hamborg. Morten har sammen med en partner drevet konsulentfirmaet ”Lege Artis Consult ApS” siden 1997. Firmaet laver bl.a. evalueringsopgaver og formidling. Gennem udviklingen af dette firma samt opbygningen af en lægepraksis på Banegårdspladsen i Århus, har Morten oparbejdet kompetencer indenfor virksomhedsudvikling, budgetplanlægning og regnskabshåndtering. Som praksisudviklingskonsulent er Morten vant til at gennemgå en virksomhed eller organisation og finde forslag til – samt facilitere en fremadrettet udvikling.