Forretningsmodel

 

Investorer
Ejendomsprojekterne henvender sig som udgangspunkt til læger, men andre interesserede kan også deltage. Alment praktiserende læger samt andre med egen virksomhed vil typisk bruge midler i deres virksomhed til investeringen.

Ved nogle projekter kan der foretages investering fra ”virksomhedsordning”. I disse tilfælde vil der typisk blive oprettet en virksomhedsform, der kaldes ”partnerskab”. Ved andre projekter oprettes et ApS eller A/S, hvor det vil være muligt at foretage investering fra eksempelvis eget ApS, holdingselskab eller pensionsopsparing.

Eksempel på aftale for PS (partnerskabsaftale)
Eksempel på vedtægter for komplementarselskab ApS

Risiko ved investeringen
Investeringsprofilen for projekterne er generelt ”konservativ”. Ved at have fast forrentede lån og attraktivt beliggende ejendomme minimeres risikoen for øgede udgifter og manglende indtægter (tomme lejemål). På trods af denne strategi kan man forvente et udmærket afkast. Som for alle investeringer er det naturligvis vanskeligt at spå om fremtiden, og budgetter over investeringens udvikling er lavet realistisk, men der kan ikke stilles garanti for udviklingen.

Administration af ejendommene
Arkmedic vil stå for drift og udvikling af de enkelte ejendomme. Ved større udviklingsprojekter vil der være særskilt honorar. Der vil blive indhentet tilbud ved licitation af de enkelte dele af arbejdet/alternativt for hele entreprisen. Ved den årlige generalforsamling står det investorerne frit for at vælge et andet firma til at administrere ejendommen.

Ansvar
Vi bestræber os på at være meget realistiske i både beskrivelserne af ejendommene, opsætning af budget og vurdering af fremtidig udvikling af såvel ejendommene som økonomien. Vi deltager selv som investorer i de enkelte ejendomme. Dette er udtryk for, at vi mener, at projekterne udgør en attraktiv investeringsmulighed, men vi påtager os ikke ansvar i tilfælde af, at tingene udvikler sig dårligere end forventet.

Honorar i forbindelse med etablering af ejendomsprojekter
Arkmedic beregner et honorar for oprettelse af de enkelte ejendomsinvesteringsprojekter (finde ejendomme, forhandler pris, gennemgang af ejendommen, opsætning af budgetter, plan for fremtidig renovering, udvikling osv.), som typisk udgør 4% af købssummen. Denne omkostning er generelt lavere end der ses ved andre ejendomsprojekter, og den er medtaget i budgetterne for de enkelte ejendomme.